Gorica zastupanje

LOADING
PREV
NEXT
http://www.gorica-zastupanje.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/397305kalendar.jpg
http://www.gorica-zastupanje.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/579573preza.jpg
http://www.gorica-zastupanje.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/266009455611stop.jpg

Zašto izabrati Gorica zastupanje

  • Dogovorite termin
  • Profesionalan pristup
  • Sve na jednom mjestu

Dogovorite termin

Ne gubite svoje dragocjeno vrijeme. Rezervirajte termin unaprijed putem naše web stranice i e-maila.

Saznaj više

Profesionalan pristup

Naše dugogodišnje iskustvo u poslovima sklapanja osiguranja od automobilske odgovornosti za Vas pronalazimo najbolje rješenje koja Vas štiti od svih nepredvidivih troškova uzrokovanih prometnom nezgodom

Saznaj više

Sve na jednom mjestu

Bez potrebnog gubitka vremena u našim poslovnicama možete obaviti u sklopu tehničkog pregleda vozila i obvezno osiguranje za vaše vozilo.

Saznaj više
Vi ste ovdje: Početna » O auto odgovornosti

O auto odgovornosti

Predmet osiguranja
Vaša odgovornost za štetu koja nastane uporabom motornog vozila trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušenja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari.

Tko ima pravo na naknadu štete?
Kada do prometne nezgode dođe Vašm krivnjom, pravo na naknadu štete imaju osobe koje su sudjelovale u prometnoj nezgodi:
- osobe koje se nalaze u drugom vozilu,
- pješaci,
- putnici u Vašem automobilu.

Tko nema pravo na naknadu štete?
- vozač vozila kojim je prouzročena šteta te njegovi pravni sljednici glede štete zbog smrti ili tjelesne ozljede vozača,vlasnik, suvlasnik i svaki drugi korisnik vozila u slučaju štete na stvarima.

Gdje vrijedi zaključeno osiguranje?
Osigurateljno pokriće  vrijedi na području Republike Hrvatske i na područjima zemalja članica Sustava ZELENE KARTE.

Zelena karta -međunarodna karta za osiguranje vozila
Služi kao dokaz o u ugovorenom osiguranju od automobilske odgovornosti. Izdaje se uz policu osiguranja i koristi se prilikom odlaska vozilom u inozemstvo.Što poduzeti u slučaju prometne nezgode?

Ako je nastala manja materijalna šteta
-  Ukloniti vozila s kolnika i omogućiti nesmetano odvijanje prometa.
-  Popuniti i potpisati Europsko izvješće o nezgodi ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima - zapišite registarsku oznaku, ime i adresu vozača i vlasnika vozila drugoga sudionika prometne nezgode, te podatke o njegovom osiguratelju od automobilske odgovornosti (naziv osiguratelja, broj i valjanost police osiguranja, a ako se radi o stranom vozilu – broj i valjanost zelene karte). Ukoliko nema zelene karte, zapišite broj police. Europsko izvješće o nezgodi ima jedinstven tekst na svim jezicima. Upute o popunjavanju nalaze se na poleđini Europskog izviješća o nezgodi. Europskim izvješćem o nezgodi se ni u kom slučaju ne priznaje krivnja. Ono isključivo služi za prikupljanje objektivnih podataka.
-  Ukoliko Vam drugi sudionik prometne nezgode odbije dati osobne podatke odnosno podatke o vozilu ili napusti mjesto prometne nezgode, u slučaju oprečnih mišljenja glede krivnje, u slučaju sudara s neregistriranim vozilom, s vozilom inozemne registracije, u slučaju alkoholiziranosti vozača, vožnje bez vozačke dozvole i slično, preporučujemo Vam da o prometnoj nezgodi obavijestite policiju koja će izaći na mjesto prometne nezgode.

Ako je netko izgubio život ili je ozlijeđen ili je nastala veća materijalna šteta
- Pozvati liječnika, ostati na mjestu prometne nesreće, s tim što se možete privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći ozlijeđenim osobama ili ako Vam je samom potrebna liječnička pomoć.
- Poduzeti potrebne mjere kako bi se otklonile nove opasnosti te omogućio normalan tijek prometa.
- Pobrinuti se da se ne mjenja stanje na mjestu nezreće i da se sačuvaju postojeći tragovi.
- Upaliti sve pokazivače smjera te postaviti sigurnosni trokut [najmanje 50 m od mjesta prometne nesreće].
- O nesreći obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.

Prijava štete

U slučaju sudara s vozilom hrvatske registracijske oznake
- Odštetni zahtijev podnijeti društvu za osiguranje kod kojeg je osoba koja je skrivila nezgodu [štetnik] osiguran od automobilske odgovornosti.  Uobičajeno je da se odštetni zahtjev podnosi na posebnom obrascu  kojega možete dobiti u svakom osiguravajućem društvu.
- Društvo za osiguranje kojem je podnešen odštetni zahtjev obavit će procjenu štete na vozilu nakon čega se može pristupiti popravku vozila [zavisno o vrsti štete].
- U slučaju tjelesnih ozlijeda ili smrti, oštećena osoba ima pravo na naknadu štete zbog pretrpljenih fizičkih boli, invalidnosti, nagrđenja, duševnih boli zbog smrti bliskog srodnika i sl.

U slučaju sudara s vozilom inozemne  registracijske oznake
- Odštetni zahtjev podnosi se Hrvatskom uredu za osiguranje ili bilo kojem društvu za osiguranje koje će zaprimiti odštetni zahtjev ili dati informaciju o daljnjim postupanjima.
- Za strana vozila s policom graničnog osiguranja izdatu od jednog od hrvatskih društava za osiguranje, odštetni zahtijev podnosi se tom društvu ili Hrvatskom uredu za osiguranje.

U slučaju sudara s vozilom HV
- Odštetni zahtjev podnosi se na adresu MINISTARSTVA OBRANE RH – služba  za prijem i potporu

U slučaju sudara s neosiguranim vozilom ili nepoznatim vozilom
- Odštetni zahtjev podnosi se Hrvatskom uredu za osiguranje ili jednom od društava za osiguranje koje će zaprimljeni zahtjev proslijediti na rješavanje Hrvatskom uredu za osiguranje ili uz prethodnu suglasnost Hrvatskog ureda za osiguranje zahtjev riješiti samostalno.
- U slučaju sudara s nepoznatim vozilom nadokanađuje se samo šteta zbog smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja.
- Takve štete isplaćuju se na teret Garancijskog fonda osnovanog pri Hrvatskom uredu za osiguranje koji se puni sredstvima osiguravatelja razmjerno ostvarenoj premiji u obveznim osiguranjima u prethodnoj godini. Međutim HUO ima pravo regresa isplaćenog iznosa naknade, uvećanog za kamate i troškove od osobe odgovorne za štetu.

U slučaju nezgode u inozemstvu
- obavijestiti prometnu policiju (iako se u nekim državama u slučajevima manjih šteta na vozilima najčešće neće odazvati);
- zapisati podatke o drugom sudioniku prometne nezgode - registracijski broj, ime i adresu vozača, te vlasnika vozila kao i podatke o osiguratelju od automobilske odgovornosti (naziv, adresa, broj i valjanost police osiguranja). Ukoliko je i drugi sudionik prometne nezgode upravljao vozilom strane registracijske oznake, zapisati i podatke iz njegove zelene karte osiguranja odnosno zahtijevajte duplikat ili kopiju zelene karte;
- zapisati imena i adrese očevidaca te po mogućnosti slikati mjesto prometne nezgode.
- Popuniti i potpisati Europsko izvješće o nezgodi. Europsko izvješće o nezgodi  ima jedinstven tekst na svim jezicima i ispisuje se u duplikatu. Europsko izvješće o nezgodi sadrži niz tipičnih situacija koje mogu dovesti do prometne nezgode. Križićem označiti odgovarajuću varijantu i izraditi što točniju skicu nezgode.
- ne potpisivati nikakve izjave ukoliko ne razumijete jezik kojim su pisane.

Ukoliko je drugi sudionik skrivio prometnu nezgodu, tada se odštetni zahtjev podnosi izravno osiguratelju štetnika u posjećenoj zemlji. Strani osiguratelj procjenjuje štetu na vozilu, uručuje  zapisnik o procjeni, te upućuje na izvršenje popravka vozila. Ukoliko ste odlučili popravak izvršiti u inozemstvu, od stranog osiguratelja zatražite garanciju da će iznos popravka doznačiti izravno radionici. Odštetni zahtjev možete podnijeti tijekom boravka u inozemstvu, ali i nakon povratka u Hrvatsku. Za više informacija predlažemo da posjetite Internet stranice nacionalnog Ureda zelene karte posjećene zemlje.

Ukoliko ste Vi skrivili prometnu nezgodu, prometnoj policiji ili drugom sudioniku prometne nezgode trebate dati duplikat svoje zelene karte. Za djelatnika policije koji obavlja očevid prometne nezgode te za stranog sudionika prometne nezgode valjana zelena karta predstavlja garanciju da imate zaključeno osiguranje od automobilske odgovornosti i da će odštetni zahtjev stranog sudionika biti riješen u skladu sa zakonima posjećene države.

O prometnoj nezgodi dužni ste odmah obavijestiti svojeg osiguratelja u Hrvatskoj.